English

פריט 58:

שיח ספונים, על מגילת שיר השירים. יאס, תר"ג 1843. נדיר.

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שיח ספונים, על מגילת שיר השירים. יאס, תר"ג 1843. נדיר.

ספר שיח ספונים, על חמש מגילות: שיר השירים [עם הפנים], מאת רבי אליעזר ב"ר ראובן כהנא מקראלין [צ"ל קארלין], עם תרגום ללשון אשכנזי. משה זעליג צימאנר ויהודא וועסליר, יאס, תר"ג 1843. נדיר.

ג, [36] דף. חלקו על נייר כחלחל. עם הסכמה שניתנה למו"ל, מאת רבי יוסף לנדא אב"ד יאס.

רבי אליעזר ב"ר ראובן כהנא – נולד בסמייטיטש, והתיישב בצעירותו בקהילת קארלין. מחבר הספרים "שיח ספונים" על חמש מגילות ו"טעמי תורה". בהסכמת רבי ישראל-איסרל, ראב"ד פינסק, הוא כתב על מחבר הספר שלפנינו "הרבני המופלג בתורה ובחסידות… אליעזר במוק ראובן כ"ץ אשר איתן מושבו בעיר הסמוך ונראה לקהילתנו… מכיר אנכי משפט האיש ומעשהו… תמיד נטמן באהל של שם, שם נודע בשערים המצויינים". 

כריכה מחודשת, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.

מידות: 20 CM