English

פריט 61:

שו"ת הב"ח. פרנקפורט דמיין, תנ"ז [1697]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת הב"ח. פרנקפורט דמיין, תנ"ז [1697]. מהדורה ראשונה, נדיר.

שאלות ותשובות שחיבר הרב הגאון רבי יואל סירקיש מחבר בית חדש. דפוס יהאן וואושט, פרנקפורט דמיין, תנ"ז [1697]. מהדורה ראשונה ונדירה. 

[6], קו דף. עם הסכמות רבי יוסף שמואל אב"ד פרנקפורט ורבי יעקב ששפורטש אב"ד קהילת הספרדים באמשטרדם. עם חותמת של רבי ישעיה בנעט מבודפסט, ומספר חתימות בעלים בדף השער, ובהם "הק' משה בה"י כ"ץ… מבאניהד".

כריכה פשוטה מחודשת, הדבקה בהיקף דף השער, כתמים, פגמים בפינות הדפים האחרונים ללא פגיעה בטקסט, מצב טוב.

מידות: 29 CM