English

פריט 71:

אהל הרבי, על התורה, ליקוטים וסיפורים מהרה"ק החוזה מלובלין, בעריכת רבי משה מנדל וואלדען. פיוטרקוב,...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אהל הרבי, על התורה, ליקוטים וסיפורים מהרה"ק החוזה מלובלין, בעריכת רבי משה מנדל וואלדען. פיוטרקוב, תרע"ג 1913. 

ספר אהל הרבי, כולל שלשה ספרים על ה"חוזה מלובלין" וחידושיו: אור התורה – על סדר פרשיות התורה, אור החכמה – ליקוטים מאת רבי צבי יחזקאל מיכלסון אב"ד פלונסק, ואור הנפלאות – ספורים, ליקט וערך רבי משה מנדל וואלדען. דפוס בנימין ליבעסקינד, פיוטרקוב, תרע"ג 1913. כרוך עם: הפרדס, צאנז חדש, תרצ"א [1931].

[6], 12 -71 [צ"ל 17], 3- 8, 3- 7, 9- 26, [2], 4- 43, [2], 4- 28, 31- 46, 29- 30, 47- 50, 8, [4] עמו'. אחד הדפים כרוך שלא במקומו. עם חותמות בעלים. עם רשימת תלמידי החוזה מלובלין ורשימת הספרים המצויים בבית מסחרו של המלקט בקעלץ.

בסופו נכרך גליון "הפרדס": מאסף רבני לחידושי תורה בהלכה ושו"ת בהשתתפות מרנן ורבנן ומגדולי הדור שליט"א ומגאוני קשישאי. שנה א, צאנז חדש, תרצ"א [1931], עריכת רבי שמואל גוטוויין.

: [2], ב-לא עמו'. ללא המעטפת.

כריכה מחודשת עם אותיות מוזהבות, קרעים בשולי דפים בודדים ובדף אחרון, כתמי זמן, סימוני פסקאות בצידי הדפים, מצב טוב.