English

פריט 80:

שער התפלה, לרבינו הרה"ק בעל באר מים חיים וסדורו של שבת. למברג, [תרי"ח] 1858.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שער התפלה, לרבינו הרה"ק בעל באר מים חיים וסדורו של שבת. למברג, [תרי"ח] 1858.


ספר שער התפלה, מאת הרה"ק רבי חיים אב"ד טשערניוויץ וגליל באקיוונא ובסוף ימיו נסע לארץ הקדושה ושלח משם החיבור הלז. דפוס דודצבי שרענצל, למברג, [תרי"ח] 1858.

ס דף.

הרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ (תק"ו לערך – תקע"ח, 1746-1817), תלמיד רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ומגדולי צדיקי החסידות, בעל ה"באר מים חיים", "סידורו של שבת" וספרים נוספים. אב"ד מוהילב, בוטושן, קישינב וחבל בוקובינה, קריפץ, צ'רנוביץ, בוטושאן וקישינב. בשנת תקע"ג (1813) עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת.

כריכה פשוטה חדשה, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.
………………………………………..
דברו אתנו בוואצאפ

מידות: 23 CM