English

פריט 81:

סדורו של שבת, ב' חלקים. למברג, תר"כ

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדורו של שבת להרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ בעל 'באר מים חיים'. מהדורת למברג, תר"כ. 

ב' החלקים כרוכים כאחד, בכריכה מחודשת.

[3], נ, לו, דף. נקבי עש. מעט בלאי. כתמים. חיתוך בדפוס עם נזק לכותרות בחלק מהדפים. מצב טוב.

מידות: 23.5 CM