English

פריט 92:

תניא, עם אגרת הקדש. שקלוב, [אחרי תקע"ד 1814]. נדיר. 

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תניא, עם אגרת הקדש. שקלוב, [אחרי תקע"ד 1814]. נדיר. 


אגרת הקדש מהאדמו"ר הזקן, עם לקוטי אמרים ואגרת התשובה.[דפוס עזריאל זעליג בן יעקב], שקלאוו [אחרי תקע"ד 1814]. נדיר.

פט, [1] דף, 16 ס"מ, נייר כחלחל. ספירת הדפים משובשת. חסר דף השער. הדף שאמור להיות לאחר דף השער נכרך בעותק שלפנינו כדף אחרון, חסרים גם [2] דף בסוף הספר. עם חתימת כתב ידו של רבי רפאל חיים טרייטל מבתי אונגרין בירושלים בדף מה, ב.

לוח הטעויות הועתק מהמהדורה הקודמת עם סימון הדפים שאינו מתאים להוצאה שלפנינו. בסוף אגרת התשובה הודפס דגל המדפיס, עזריאל זעליג בן יעקב, שייסד את בית הדפוס שלו בשקלוב בשנת תקע"ה.

כריכה חדשה, דף שער ו[2] דפים מסוף הספר חסרים, דף לוח ההשמטות פגום ונכרך שלא במקומו, הדבקות וחורי עש במספר דפים ראשונים ואחרונים, מלבדם, יתר הדפים, באיכות ובריאים. כתמים, מצב בינוני-טוב.