English

פריט 13:

סדר תפלות לשבתות השנה, זיטאמיר תר"ט, מתוך חומשי זיטאמיר

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר תפילות לשבתות השנה כמנהג ספרד, בדפוס האחים שפירא מסלאוויטא, בזיטאמיר תר"ט. 

סדר תפילות זה היה נדפס ונכרך בסוף החומשים במהדורה זו, זיטאמיר תר"ט – 1849. לפנינו סידור לשבת שנכרך בנפרד. 

[1] א-יז, דף. פגיעות עש קלות. בלאי ושיקום עם חסר בטקבט בדף האחרון. כתמים. מעט נזקי מים. כריכת עור מאוחרת, מעט פגועה. מצב טוב.

מידות: 20 CM