English

פריט 33:

משנת דרבי עקיבא, מאת הגאון רבי עקיבא איגר. פירדא, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

משנת דרבי עקיבא, מאת הגאון רבי עקיבא איגר. פירדא, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה.

ספר משנת דרבי עקיבא, מאת הגאון רבי עקיבא איגר [הראשון], בהוצאת בניו רב יהודה ליב איגר אב"ד רוטרדם ורבי וואלף איגר אב"ד מדינת שלזיה. דפוס איצק צערן דארף, פירדא, תקמ"א [1781].

[3], ו, ט-קב דף. חסר דף אחד, ובו עמו' אחרון מלוח הטעות בסוף הספר. עם תווית הקדשה מעזבונו של ר' אלטר יוסף זונדל שו"ב (חמיו של הרב אברהם דוד רוזנטל אב"ד עדת פרושים בירושלים ורב שכונת שערי חסד) ועם חותמות שלו. בדף השער ובדף ההסכמות ישנם חתימות בעלים עתיקות אחד מהם ככל הנראה מבן המחבר.

סטפנסקי ספרי יסוד מס' 62.

רבי אלטר יוסף זונדל שו"ב (1879-1960) – בנו של רבי יעקב [ניסן] שו"ב [רזניק] וחתנו של רבי ניסן יהודה ליב חרל"פ. חותנו של אב"ד עדת פרושים בירושלים ורב שכונת שערי חסד, רבי אברהם דוד רוזנטל.

כריכת עור פגומה, כריכה קדמית מנותקת, פגם בדף השער, דיו מרוח בחתימות העתיקות, חורי עש, כתמים, מצב בינוני-טוב. 

מידות: 32 CM