English

פריט 35:

רוממות אל, פירוש ספר תהלים מאת האלשיך הקדוש. אמשטרדם, תנ"ה [1695], עם חתימת רבי יעקב...

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

רוממות אל, פירוש ספר תהלים מאת האלשיך הקדוש. אמשטרדם, תנ"ה [1695], עם חתימת רבי יעקב שמש, מורו ורבו של החתם סופר. מהדורה שניה, נדיר.

ספר רוממות אל, שחיבר הגאון רבינו משה אלשיך, והוא פירוש על ספר תהלים. דפוס דוד תרטאס, אמשטרדם, מהדורה שניה, נדיר. תנ"ה [1695], בדף השער רישומי בעלות וחתימת כתב ידו של רבי יעקב שמש.

צג, [1] דף. 

כריכה מחודשת פשוטה, חורי עש, כתמים, מצב טוב.

מידות: 19 CM