English

פריט 39:

דף חידושי סוגיות בהלכה בכי"ק מרן הגאון המהר"ם שיק

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני עמודים מלאים וגדושים בחידושי מרנא החת"ם סופר בכתב יד קודש תלמידו הגדול הגה"ק רבי משה מרן המהר"ם שיק,  


חידושי התורה, נדפסו ב'חת"ם סופר על מסכת נדרים בדפים כ"ו – כ"ט, בשינויים מסויימים מהנכתב כאן, בכתב היד לפנינו

הגאון האדיר רבינו משה שיק ה'מהר"ם שיק' [תקס"ז-תרל"ט 1807-1879] גדול תלמידיו של מרנא ה'חתם סופר'. רבה של חוסט וראש הישיבה הגדולה בעיר. רבו החתם סופר התבטא עליו התבטאות מפליאה 'מיינער ספרים שאפע' [ארון הספרים שלי].

פסקיו התקבלו בהערצה בכל רחבי אוסטרו-הונגריה ומשם נפוצו לכל רחבי העולם היהודי. כמו כן היה מנהיגה הבלתי מעורער של יהדות הונגריה בדורו. חיבר חידושיו המפורסמים על הש"ס ושו"ת, ובנוסף לגדלותו בנגלה ובהלכה, הרבה לכתוב בדרך הרמז וספרי דרוש יקרים. 

[1] דף. כולו בכתב יד מהר"ם שיק מתורת החתם סופר. בלאי עם פגיעה מסוימת קלה בטקסט. כתמים. מצב טוב.

מידות: 19 x 24 CM

מידות: 19 x 24 CM