English

פריט 5:

חומש במדבר, סלאוויטא תקפ"ד.

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חומש במדבר עם פירוש רש"י ואור החיים, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא, תקפ"ד.

חומש במדבר מדפוס סלאוויטא המיוחס והנודע. צדיקים ואנשי מעלה השגיבו את קדושתו, את יופיו ואת הסגולה בלימודו.

קסב דף. דף שער באותיות אדומות בחלקו. רישומי צענזור. בדפי הפורזאץ, רישומים ישנים ורישומי בעלות רבים מהתקופה. כתמי שמן רחבים, כתמי שימוש וזמן. ללא בלאי. דפים כחלחלים. כריכה מקורית ישנה פגועה ומלאה בנקבי עש. מצב טוב ופחות טוב.

מידות: 26.5 CM