English

פריט 6:

חומש דברים. עם פירוש רש"י ואור החיים. סלאוויטא, תקפ"ד

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חומש דברים עם פירוש רש"י ואור החיים, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא, תקפ"ד. 


חומש דברים מדפוס סלאוויטא המיוחס והנודע. צדיקים ואנשי מעלה השגיבו את קדושתו, את יופיו ואת הסגולה בלימודו. 

קלב, כו דף. דף שער באותיות אדומות בחלקו. רישומי צענזור. בדף הפורזאץ, רישומים ישנים ורישומי בעלות מהתקופה. נקב עש בודד. קרע קל בדף עז, ללא פגיעה בטקסט, כתמי שמן, כתמי שימוש וזמן. ללא בלאי. דפים כחלחלים. כריכה מאוחרת ישנה. מצב טוב.

מידות: 26 CM