English

פריט 63:

ספר ערוך. בסיליאה, שנ"ט [1599]. נדיר. עם חתימות בעלים עתיקות.

מחיר פתיחה: $750

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר ערוך. בסיליאה, שנ"ט [1599]. נדיר. עם חתימות בעלים עתיקות.

ספר ערוך, מאת רבינו נתן בן יחיאל מרומא. דפוס קונראד וואלדקירך, בזל, שנ"ט [1599]. נדיר.

קסו דף. עם חתימות בעלים ובהם אלחנן שמואל ב"ר מאיר היילפרין, "וואלף קלאאמט" ב"ר רבי יאקב איגר, מאיר ב"ר דוד איגר. ועם הכיתוב "חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי בירושה משה בן לא"א כמוהר"ר משה ישעיה אלחנן זצוקל"ה הייפרוין". חותמת הקדשה מאוצר הספרים של ר' אליהו ב"ר שמואל ווסרמן (Emil Wassermann), בנקאי מבמברג.

רבי משה ב"ר משה ישעיה אלחנן היילפרוין – מזקני דייני במברג והמדינה, אשר נתן הסכמה לספר "נחלת שבעה" בשנת תנ"ב [1692].

רבי דוד ב"ר מאיר גינזמן [איגר] (נפטר בכ"ג בסיוון תנ"ד 1694) – אב"ד ור"מ של מדינת שלזיען "המופלג בתורה חריף ובקי, חתנו של רבי מנדיל בושניר אב"ד ור"מ מאהליב. אביו, רבי מאיר גינמן [איגר] (נפטר בכ"ח באדר א תל"ד 1674), היה שתדלן מדינת בעהמען, שהתגורר בעיר איגר ונזכר לטובה בפנקס הלברשטאט "הגביר אב לחכמים וראש למדברים הראש והקצין המפורסם… שתדלן המדינה… ומשביע לרעבים תמיד".

ר' אליהו (אמיל) ב"ר שמואל ווסרמן (1842-1911) – ייסד בייחד עם אחיו אנג'לו את בנק 'AE Wassermann bank' בעיר במברג. נפטר בברלין והובא למנוחות בבמברג. 

כריכת עור מחודשת, כתמים, מעט חורי עש, הדבקות ושיקום בדף ראשון ואחרון, מצב בינוני-טוב.

מידות: 29 CM