English

פריט 93:

שו"ת משאת בנימין, מאת רבי בנימין אהרן. סדילקאב, תקצ"ג [1833]. עם השלמת שתי תשובות חסרות...

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת משאת בנימין, מאת רבי בנימין אהרן. סדילקאב, תקצ"ג [1833]. עם השלמת שתי תשובות חסרות בכתב יד.

ספר משאת בנימין, שאלות ותשובות מאת הגאון רבי בנימין אהרן [סולניק], סדילקוב, תקצ"ג [1833]. עם שתי תשובות שהושמטו מטעמי צנזורה והושלמו בכתב יד.

92 דף. שיבושים במספור הדפים. תשובות כ"ט ופ"ו הושמטו בידי הצנזורה, והושלמו בדפי הפורזץ בכתב יד ב[139] שורות. חתימת בעלים הגאון מאוזרקוב "שלמה אברהם רזעכטע", בדף השער ובדף 13 ו-[36], והקדשה בגב דף הפורזץ האחורי לכבוד "הרבני הנגיד החסיד מו"ה רפאל יצחק לנדא". רישום בלועזית בפנים הכריכה.

רבי בנימין אהרן ב"ר אברהם סולניק (רצ"ה- כ"ג אב שע"ט, 1535 לערך – 1619) תלמידם של הרמ"א, המהרש"ל, הרב שלמה מלובלין והמהר"ם מלובלין. לימד תורה בקראקא, היגר לשלזיה ושימש שם כרב מדינה. חזר לפולין וכיהן כרב ואב"ד קהילת פודהייץ. כיהן כרב בוועד ארבע ארצות וראש הוועד, ומחבר הספר משאת בנימין. נודע כפוסק מפורסם וענה לשאלות שנשלחו אליו מכל תפוצות ישראל. חיבר מספר ספרים ובהם ספרו הנודע שו"ת "משאת בנימין" שלפנינו.

רבי שלמה אברהם רזעכטא מאוזקרוב (תר"ג – תרפ"ח. 1842 – 1928) – מגאוני פולין. נשא ונתן רבות בהלכה עם גדולי דורו (התכתבויות רבות גם מופיעות בין דפי הספר), הגאון האדר"ת רבן של פוניבז' ומיר, הגאון רבי יוסף זכריה שטערן משאוולי, הגאון בעל שדי חמד ועוד. 

כריכה חצי עור בלויה עם חורי עש, כריכה אחורית מפורקת, כתמים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 22 CM