עברית

Lot 24:

Dollar by the Lubavitcher Rebbe, given by his holy hands on Motza'ei Shabbas Terumah. [1988]. 

Start price: $300

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Dollar by the Lubavitcher Rebbe, given by his holy hands on Motza’ei Shabbas Terumah. [1988]. 

$1 banknote received by the holy hands of the Lubavitcher Rebbe to be given to charity. On the envelope in which the banknote was kept, its receiver wrote  "ב"ה. קיבלתי מיד כ"ק אד"ש מוצש"ק תרומה, אור לג’ אדר תשמח והקהל לאחר השיחה (לא אמר).".

[1] $1 banknote. Issued in 1985. Without fold lines.