English

פריט 1:

[טור] אורח חיים, עם בית יוסף. קראקא, שע"ה [1615]. נדיר.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[טור] אורח חיים, עם בית יוסף. קראקא, שע"ה [1615]. נדיר.

[ארבעה טורים] אורח חיים, עם פירוש בית יוסף מאת רבי יוסף קארו דפוס בני יצחק מפרוסטיץ, קראקא, שע"ה [1615]. נדיר. 

שיד דף. שיבושים במספור הדפים. ללא [7] דפי המפתחות בסוף הכרך. שרידי חתימות בדף השער. עמודים רמא-רמו (ובהם סימנים תקי"ד עד תחילת תקכ"ו) חסרים והושלמו ב[14] דף בכתב יד.

כריכה אחורית בלבד ומנותקת, שדרה פגומה, פגמים קרעים והדבקות בעיקר בדפים בראש הכרך ובסופו, חורי עש, כתמים, [6] דפים חסרים – והושלמו בכתב יד,   [7] דפי מפתחות חסרים, מצב בינוני.

מידות: 36 CM