English

פריט 15:

ספר מבוא שערים קארעץ, תקמ"ג

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מבוא שערים. קארעץ, תקמ"ג. מהדורה ראשונה. מגנזי מרן האביר יעקב מסאדיגורה ולמעלה בקודש.

הזכרת שם 'אברהם יהודא בן אסתר' מופיעה בראש הספר והיא הוגשה והוכנסה בקודש פנימה לצדיקי בית רוז'ין סאדיגורה. הספר עצמו נשמר במשך דורות והגיע לבית נכאת הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה. 

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה בעל 'אביר יעקב' [תרמ"ג-תשכ"א] בנו של רבי ישראל מסדיגורא, מצדיקי הדור המפורסמים. מראשי אגודת ישראל העולמית, ממנהיגי דרכה הבולטים וממנווטי מהלכיה של היהדות החרדית המאורגנת. מגדולי חברי מועצת גדולי התורה ולמשך תקופה קצרה כיהן כנשיאה. ממקימי החינוך החרדי בארץ ישראל ורב פעלים אין קץ להרבות תורה וטהרה בישראל. נלב"ע בשנת תשכ"א בלא שהשאיר אחריו זש"ק.

[1] קיח, דף. נקבי עש מרובים לכל רוחב הספר. כריכה מקורית מחוזקת, פגועה. מצב בינוני. 

מידות: 19.5 CM