English

פריט 22:

נועם אלימלך, מאת הרה"ק רבי אלימלך מליזנסק. פולנאה, תקע"ד [1814]. מהדורה נדירה.

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נועם אלימלך, מאת הרה"ק רבי אלימלך מליזנסק. פולנאה, תקע"ד [1814]. מהדורה נדירה.


ספר הק' נועם אלימלך, דרושים על התורה, מאת הרה"ק אשי אלוקים הרבי רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א, עם ליקוטי שושנה מאת המחבר ועם טעמי מצות וסודות מאת רבי יוסף גקטיליא. [דפוס יוסף הכהן], פולנאה, תקע"ד [1814].

[105] דף. הגהה אחת בכתב יד בשולי הגליון. 


ספר היסוד של תורת החסידות, סטפנסקי חסידות מס' 378.

כריכה מחודשת מנותקת חלקית, כתמים. קרעים והדבקות שני דפים ראשונים עם פגיעה במילים בודדות, מצב בינוני-טוב.

מידות: 20 CM