English

פריט 23:

פרי הארץ להרה"ק מוויטעבסק. מאהלוב, תקע"ח מבית עקד הספרים של הרה"ק האביר יעקב

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר פרי הארץ על התורה. מאת הרב הקדוש המפורסם רבי מנחם מענדל מוויטעבסק. מהדורה תניינא, מאהלוב תקע"ח – 1818.

עותק קדוש ומיוחס שהיה בבית גנזיו המיוחסים של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה,   מהספרים שנפלו לו בירושה מגנזי בית אבותיו הקדושים צדיקי בית רוז'ין סאדיגורה, האור ישראל והרה"ק רבי אברהם יעקב הראשון מסאדיגורה.

הרב הקדוש ציס"ע מרנא רבי אברהם יעקב מסאדיגורה [תק"פ-תרמ"ג] אדמו"ר הזקן מסאדיגורה, בנו השני של עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, ממשיך דרכו במשך למעלה מל' שנה. חתנו של הרב הקדוש ציס"ע הבית אהרן מקרלין. עמד בראש כולל וואהלין, מצדיקי הדורות שרבבות הולכים לאורו עד עצם היום הזה, משושלתו יצאו שושלות קודש לבית רוז'ין, סאדיגורה ובאיאן ויתר הצדיקים שהינם נכדיו דרך בית אמם. 

הרב הקדוש האור ישראל מסאדיגורה [תרי"ב-תרס"ז] בן הרב הקדוש מרנא רבי אברהם יעקב (הראשון) מסאדיגורה בנו ממשיכו של מרן עטרת קדושת תפארת ישראל מרוז'ין. היה נכדו הראשון של מרן מרוז'ין, אשר שנקרא על שמו, ולימים אף מילא מקומו בכהנו בעיר תהילה סאדיגורה. המשיך מקום אבותיו הקדושים, בחצר קדשם. נודע למשגב ונערץ בהילולי אראלי תרשישים.

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה בעל 'אביר יעקב' [תרמ"ד-תשכ"א] בנו של רבי ישראל מסדיגורא, מצדיקי הדור המפורסמים. מראשי אגודת ישראל העולמית, ממנהיגי דרכה הבולטים וממנווטי מהלכיה של היהדות החרדית המאורגנת. מגדולי חברי מועצת גדולי התורה ולמשך תקופה קצרה כיהן כנשיאה. ממקימי החינוך החרדי בארץ ישראל ורב פעלים אין קץ להרבות תורה וטהרה בישראל. נלב"ע בשנת תשכ"א בלא שהשאיר אחריו זש"ק.

נקבי עש. ניר תכלכל. דפים שלמים וללא בלאי. חלק מנקבי העש משוקמים בדבק ניר באופן לא אמנותי. כריכה מאוחרת, אף היא מבית עקד הספרים של האביר יעקב. סטפנסקי חסידות 478. מצב טוב.