English

פריט 24:

פאר מקדושים, מעשיות מצדיקים ובראשם הצדיק הקדוש רבי ישראל בעש"ט.  ד"ס אחרי 1856. יידיש.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פאר מקדושים, מעשיות מצדיקים ובראשם הצדיק הקדוש רבי ישראל בעש"ט.  ד"ס אחרי 1856. יידיש.

ספר פאר מקדושים, מעשיות פון צדיקים און מופתים פון אלע צדיקים ובראשם הצדיק הקדוש רבי ישראל בעש"ט. [מאת רבי מנחם מנדל בודק]. [למברג?], אחרי 1856.

[28] דף. יידיש. דפוס סטריאוטיפי של מהדורת למברג 1865.

כריכת עור מחודשת עם פגם, כתמים, קצות הדף חתוכים ב[4] דפים ראשונים, בלאי בשולי מספר דפים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 16 CM