English

פריט 26:

ספר סגולה! מעין גנים, דפו"ר- שייך לבני הרה"ק האור ישראל מסאדיגורה

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר סגולה מיוחס! מעין גנים, מהדורה ראשונה. מונקאטש תר"ס. לרבינו מנחם עזריה – הרמ"ע מפאנו. עותק בני הרה"ק האור ישראל מסאדיגורה – האביר יעקב, הרה"ק רבי שלמהנ'יו מסאדיגורה, הרה"ק רבי יצחק מרימנוב. 

ספר מעין גנים, חיברו חד מקמאי הנשר הגדול גאון הגאונים המקובל האלוקי רבינו מנחם עזריה מפאנו. יוצא פעם ראשונה מתוך כתבי יד שהיה אצל הרה"ק הבני יששכר מדינוב והרה"ק מהרי"ד מבעלזא. בידי הרב פנחס הכהן פריעדמאן מפריסטיק. מונקאטש תר"ס – 1900. 

בדף השער, רישום בכתב יד בעיפרון: שייך להחתן אברהם יעקב פרידמאן שליט"א ולהחתן יצחק פרידמאן שליט"א ולהחתן שלמה חיים פרידמאן שליט"א. 

הם האחים הקדושים, בני הרב הקדוש האור ישראל מסאדיגורה – האביר יעקב, שהתארס ונעשה לחתן בשנת תרנ"ה ונישואיו התקיימו בשנת תרס"ב, ואחיו הרה"ק רבי יצחק מרימנאב, ואחיהם הרה"ק רבי שלמה חיים – המכונה בחיבת הילולים: רבי שלוימה'ניו.  

הספר נחשב לספר סגולה במשך הדורות, בייחוד בגלל דבריו של הרה"ק השם שלמה ממונקאטש בהסכמתו: ובכן אחיי שמעוני שמעו ותחי נפשכם שמעו אלי וישמע אליכם ה', קחו הספרים הקדושים האלה להביא ברכה אל תוך בתיכם וזכות המחבר הקדוש זצ"ל יעמוד לכם ולרעיכם להרבות אתכם ולהיטיב לכם בכל עניניכם – כאות נפשכם. 

גם נדירות ביותר מילות הברכה של הרה"ק הדברי יחזקאל משינאווא : תביאו האורה אל בתיכם ומים חיים תשאבו מהמעין גנים וזכות המחבר יגן עלינו להצילנו מכל רע ולהוציאנו מאפלה לאורה. 

הרב הקדוש האור ישראל מסאדיגורה [תרי"ב-תרס"ז] בן הרב הקדוש מרנא רבי אברהם יעקב (הראשון) מסאדיגורה בנו ממשיכו של מרן עטרת קדושת תפארת ישראל מרוז'ין. היה נכדו הראשון של מרן מרוז'ין, אשר שנקרא על שמו, ולימים אף מילא מקומו בכהנו בעיר תהילה סאדיגורה. המשיך מקום אבותיו הקדושים, בחצר קדשם. נודע למשגב ונערץ בהילולי אראלי תרשישים. 

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה בעל 'אביר יעקב' [תרמ"ד – תשכ"א] בנו של רבי ישראל מסדיגורא, מצדיקי הדור המפורסמים. מראשי אגודת ישראל העולמית, ממנהיגי דרכה הבולטים וממנווטי מהלכיה של היהדות החרדית המאורגנת. מגדולי חברי מועצת גדולי התורה ולמשך תקופה קצרה כיהן כנשיא המועצת. ממקימי החינוך החרדי בארץ ישראל ורב פעלים אין קץ להרבות תורה וטהרה בישראל. נלב"ע בשנת תשכ"א בלא שהשאיר אחריו זש"ק.

הרה"ק רבי שלמה חיים – רבי שלהמ'ניו מסאדיגורא [תרמ"ז-תשל"ב] נצר פאר לצדיקי בית רוז'ין. הקים עם צדיקים נוספים מבית רוז'ין את החברה 'יישוב ארץ ישראל'. לימים עלה לארץ הקודש וגמר בדעתו להשליך את אדרת האדמורו"ת. לעומת זאת, המשיך בתעצומות בעסקנותו הרבה למען חולין וקשי יום ובמיוחד להצלת נערי ישראל מטמיעה וממיסיון נוצרי ולהצלת ילדי ישראל ממנזרים, אחר המלחמה העולמית. למרות ענוותנותו הרבה והסתתרותו מעין הציבור, יצא שמו וטבעו בעולם. צדיקים וחסידים העריצוהו והוקירוהו. רבים שיחרו לפתחו ובאו לחזות בעבודתו בקודש. הרה"ק רבי יצחק מבוהוש, התבטא על יום פטירת הרה"ק המפורסם רבינו יואל מסאטמאר, כי 'הוא בחר ביום פטירה, ביארצייט טוב כ"ו אב, יום פטירת דודי הקדוש רבי שלמה'ניו'. 

הרה"ק רבי יצחק מסאדיגורה – רימנוב [תרמ"ו – תרפ"ה] צדיק צנוע וקדוש. נפטר בדמי ימיו, טרם הגיעו לארבעים שנה. בנישואיו לבת רבי אשר ישעי' מדזיקוב – רימנוב בן הרה"ק האמרי נועם, היה הפעם היחידה בה יצא האור ישראל לגאליציה. מילא את מקום חותנו שמילא מקום חותנו רבי יוסף מרימנוב. עקר כמרבית צדיקי בית רוז'ין לווינה ומשם נסע לארצות הברית, שם הוכר בין חסידי בית רוז'ין וסאדיגורה ורבים מסתופפים בצילו. נפטר בפתע פתאום בארה"ב. 

[1] מו דף. נקבי עש. דף השער ומעט דפים מעט מנותקים. דפים פריכים. בלאי. כתמים. כריכה מקורית פגועה. 

מידות: 23.5 CM