English

פריט 29:

אוהב ישראל, דפוס ראשון זיטאמיר תרכ"ג. מגנזי האביר יעקב מסאדיגורה

מחיר פתיחה: $1,800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מרן הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה. אוהב ישראל, אמרות טהורות שיצאו מפי מקור חיים עטרת תפארת ישראל אוהב נאמן לבית ישראל מוה"ר אברהם יהושע העשיל אב"ד אפטא. מהדורה ראשונה, דפוס השותפים הצדיקים שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר תרכ"ג. 

עותקו האישי מבית גנזי הרב הקדוש המפורסם האביר יעקב מסאדיגורה בתל אביב, עם הסכמת זקנו הקדוש רבי אברהם יעקב הראשון מסאדיגורה, אשר האביר יעקב נשא את שמו הקדוש במלואו 'מוה"ר אברהם יעקב במוה"ר ישראל מסאדיגורה'. 

כן קיימת במהדורה זו, הסכמת הרב הקדוש רבי אהרן מטשערנאביל ושיר של נכד המחבר באקוסטריכון.

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה בעל 'אביר יעקב' [תרמ"ד – תשכ"א] בנו של רבי ישראל מסדיגורא, מצדיקי הדור המפורסמים. מראשי אגודת ישראל העולמית, ממנהיגי דרכה הבולטים וממנווטי מהלכיה של היהדות החרדית המאורגנת. מגדולי חברי מועצת גדולי התורה ולמשך תקופה קצרה כיהן כנשיא המועצת. ממקימי החינוך החרדי בארץ ישראל ורב פעלים אין קץ להרבות תורה וטהרה בישראל. נלב"ע בשנת תשכ"א בלא שהשאיר אחריו זש"ק.

[1] קיז דף. נקבי עש. כתמים בשער וכתמי זמן לאורך הספר. מצב טוב. 

מידות: 23 CM