English

פריט 41:

'אנשים נבונים שימשיכו את לבב התלמידים אחריהם'. מכתב הגאון רבי אברהם צבי קמאי למערכת ועד...

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'אנשים נבונים שימשיכו את לבב התלמידים אחריהם'. מכתב הגאון רבי אברהם צבי קמאי למערכת ועד 'חורב' רשת תלמודי התורה החרדיים בליטא, להשגת מורים ומלמדים יראים ושלמים על טהרת הקודש. מיר, תר"צ.


הצצה למאמציו של הגרא"צ קמאי למען עתיד תינוקות של בית רבן בליטא ולמכשולים שעמדו נוכח ראשי הישיבות ורבני ישראל מול החוק הפולני שהצריך תארים ותנאים מסויימים למורי הילדים ולמנהלי בתי הספר.
הגרא"צ חותם 'אברהם צבי הירש קאמאי'. 

הגאון האדיר רבי אברהם צבי קאמאי, מבקש להשיג מלמד לשון הקודש במקום הרב אראנסאן שעוזב את משרתו, וכן מחפש מורה לשפה הפולנית שיהיה בעל כושר 'ניהול בית ספר', ככל הנראה כפי שמתחייב בחוק, או משום הצורך שעלה באותה עת, ומבקש כי המלמדים הללו יהיו 'אנשים נבונים להמשיך גם את לב התלמידים אחריהם ושיהיו בעלי משמעת'. ושואל מה ידרשו עבור לימוד של שש שעות. כן מברר אודות שינוי החוק בממשלה הפולנית על התנאים הדרושים למורים למודי קודש, האם נדחה החוק המכביד או שהוא עומד להיכנס לתוקף. על המכתב חתום גם 'הושב והומלץ – שטיין יעקב' ממזכירי הוועד בתנועת 'חורב'. 

הגאון האדיר רבי אברהם צבי קמאי הי"ד [תר"כ-תש"ב] רבה האחרון של העיירה מיר וראש הישיבה שם, בנו של הגאון רבי אליהו ברוך רבה של מיר. גאון וקדוש מגדולי הדור. מופלג ביראתו ובתורתו. העמיד תלמידים לאלפים. נספה בשואה עם בני קהילתו ורוב בני משפחתו.

[1] מכתב ניר דף חלק. כולו בכתב ידו ובחתימתה. בול הדואר. מצב טוב מאוד.

מידות: 12 x 19 CM

מידות: 12 x 19 CM