English

פריט 6:

מעש"י צדיקים, עם חידושי הרמב"ן והריטב"א. ליוורנו, תק"מ 1779. מהדורה יחידה עם דף הסכמות נדיר. 

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מעש"י צדיקים, עם חידושי הרמב"ן והריטב"א. ליוורנו, תק"מ 1779. מהדורה יחידה עם דף הסכמות נדיר. 

ספר מעש"י צדיקים, עם חידושי הרמב"ן למסכת עבודה זרה וחידושי הריטב"א על מסכת שבועות. יצא לאור בידי שד"ר עיה"ק טבריה רבי חיים שלום עמאר. ליוורנו, תק"מ 1779. מהדורה יחידה. עם מספר הסכמות ובהם הסכמת חיד"א והסכמה נדירה של בית הדין הגדול בליוורנו.

ד [צ"ל ה], קעו דף. בעותק שלפנינו מצוי, בין דפי ההסכמות, דף לא ממוספר עם הסכמת דייני בית הדין הגדול בליוורנו: רבי דוד מלאך, רבי דוד חיים חסאן ורבי אליהו ב"ר משה הכהן. דף זה לא מוזכר בביליוגרפיה של הספר העברי ואינו נזכר בקטלוג הספריה הלאומית. בין ההסכמות גם הסכמת רבינו חיד"א. רישומים בדף השער, חלקם מליוורנו 1813.

כריכה פשוטה פגומה. כריכה קדמית ודף השער מנותקים חלקית, שדרה רופפת, כתמים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 20 CM