English

פריט 112:

סדר הבדלה, פסוקים ופיוטים למוצאי שבת קודש, כתב יד. [בגדאד], תחילת המאה ה-20. 

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר הבדלה, פסוקים ופיוטים למוצאי שבת קודש, כתב יד. [בגדאד], תחילת המאה ה-20. 

[4] דפים, בכתב יד, הכוללים: 'סדר הבדלה למוצאי שבת קודש', 'ברכת הין', 'פסוקים למ"ש' ו'פיוטים למ"ש'. 

[8] עמו', ובהם למעלה מ[100] שורות.

ללא כריכה, כתמים, קרעים קצרים בשולי שני דפים ראשונים, ופגמים עם פגיעה בטקסט בשני הדפים הנותרים. מצב בינוני.

מידות: 13 CM