English

פריט 1:

מסמך היסטורי מהעדה החרדית בראשות מרן הגר"ז בענגיס ומרן הגרי"ז מבריסק

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסמך היסטורי על גבי ניר מכתבים נדיר, בראשות הגאונים האדירים רבי זעליג ראובן בענגיס ורבי יצחק זאב הלוי סאלאווייצ'יק מבריסק, העומדים בראשות העדה החרדית.

המכתב, נשלח בידי העדה החרדית פרושים וחסידים ועד העיר לקהלת אשכנזים בעיה"ק ירושלים, עוסק בעניין כשרות בשר לפסח שהגיע מחבש – אתיופיה – אריתראה, והוא מתריע מפני מכשולים גדולים בבשר זה. 

על המכתב חתום ר' חיים שמעון שווארץ מראשי וועד הכשרות, והוא נושא תאריך כח אדר תשי"ג. 

כאמור, זהו נייר מכתבים רשמי מעניין ובלתי מצוי בו מוכתר מרן הרב מבריסק 'רב ראשי ליהדות החרדית בארץ הקודש' לצידו של רבי זעליג ראובן בענגיס 'רב ואב"ד לכל מקהלות האשכנזים בירושלים ת"ו'. 

[1] ניר מכתבים. חתום בחותמת וחתימה. מוקלד במכונת הקלדה. סימני קיפול. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM