English

פריט 10:

תעודת הכשר לפסח לליקר 'וישניאק', בפרעסבורג תרח"צ

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תעודת הכשר לפסח לליקר 'וישניאק',   בחתימת וחותם הגאון רבי מרדכי לעבאוויטש מרבני עיר תהילה פרעשבורג, בראטיסלאווה, תרח"צ 1938. 

תעודת הכשר לחג הפסח, על הוישניאק הנעשה בפירמא פריעדריך קאפקא בישוב פריבראם בצ'כסלובקיה. נשלחה לאגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה ובחתימת וחותם הגאון רבי מרדכי לעבאוויטש בק"ק פרעססבורג רב דבית הכנסת ברחוב גונדוליטש. 

חותם דיו אדום בית הדין של הרב, כדמות החותם המופיע על הבקבוקים, חותמות הרב וחתימתו בכתב יד. 

הגאון רבי מרדכי לעבאוויטש רב ואב"ד בעיר המהוללה פרעשבורג, בן הגאון רבי שמעון מגדולי תלמידי השבט סופר מפרעשבורג. נשאר אחר המלחמה העולמית בעיר והחל לפתח ולחדש את חיי הקהילה ומוסדות הדת והתורה, תקופה מסויימת ניהל בה ישיבה. 

[1] ניר כרוז בינוני. כתמי מים בשוליים. סימני קיפול וקרעים בסימני הקיפול. מצב בינוני – טוב. 

מידות: 24 x 31.5 CM

מידות: 24 x 31.5 CM