English

פריט 13:

מכתב לקמחא דפסחא מהגרב"צ לכטמן מביירות לגרי"א הענקין - עזרת תורה. תש"ך.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ובו פרישת שלום מהגאון רבי בן ציון הלוי לכטמן רב אב"ד ביירות, בהגיעו לירושלים, אל הגאון הגדול רבי יוסף אליהו הענקין מפוסקי ארצות הברית וראש ארגון 'עזרת תורה', בבקשת סיוע לקמחא דפסחא. ניסן תש"כ. 

המכתב מוקלד במכונת הקלדה וחתום בחתימת ידו. 

הגאון רבי בן ציון הלוי ליכטמן [תרנ"ב – תשכ"ד]  התחנך ולמד תורה בישיבות ליטא. הוסמך לרבנות ע"י רבי איסר זלמן מלצר ואצל העילוי מפלטובה רבי יואל שורין. תקופה קצרה שימש ברבנות באוקראינה. עלה לארה"ק, בה פעל רבות למען חיי הדת ושימש בתפקידים חינוכיים רבים, נדד לביירות שם שימש כדיין ומאוחר יותר כרבה של הקהילה. היה מקובל ואהוד הן על העדה האשכנזית והן על העדה הספרדית בעיר. חיבר ספר 'בני ציון' (ו"ח) על השו"ע. 

[1] ניר מכתבים רשמי מוקלד וחתום. סימני קיפול וקמטים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 22 x 27 CM

מידות: 22 x 27 CM