English

פריט 16:

כתב יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ר

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ר


[1] דף (2 עמודים כתובים). 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים בלאי וקרעים.