English

פריט 19:

כתב-יד, קונטרס שמונה עמודים חידושי סוגיות על מסכתות פסחים וקידושין – שנות הת"ק – כתיבה...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, קונטרס שמונה עמודים חידושי סוגיות על מסכתות פסחים וקידושין – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

נכתב לאחר תקס"א (בדבריו מובא ספר המקנה שנדפס אז לראשונה).

[4] דף (8 עמודים כתובים). 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט בלאי.