English

פריט 2:

כתב כשרות ליין לפסח, מהגאון רבי מרדכי ביכלער מטראנגראד

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב כשרות לפסח עבור יין לקידוש, בכתב יד ובחתימת הרב ר' מרדכי ביכלער מטראניגראד, בן בתו של מרן מהר"י אסאד. תרס"ג. 


בבקשת איש מכובד באתי להעיד כי היין אשר נמכר ממנו בתורת כשר, כשר הוא ומותר לשתות איתו גם בחג הפסח. 


על החתום הק' מרדכי בן הרב הג' מו"ה אהרן ביכלער רב אב"ד דק"ק טראנגראד. 


רבי מרדכי ביכלער מטראנגראד בן רבי אהרן ביכלער שהיה חתנו של הגאון הגדול רבי יהודה אסאד מגדולי הדור. אמו מרת שרל הייתה בתו של גדול הדור. 

[1] ניר מכתבים כתוב בשתי שפות. קרעים ובלאי בסימני קיפול ובשוליים. מצב בינוני – טוב. 


מידות: 21 x 17 CM

מידות: 21 x 17 CM