English

פריט 20:

כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

חידושים בסוגיא דחזקיה ורב אבהו.

[2] דף (4 עמודים כתובים). 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים.