English

פריט 22:

כתב-יד, דף בודד – פלפול לדרשת שבת הגדול בעניין שריפת חמץ ביום טוב – כתיבה...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, דף בודד – פלפול לדרשת שבת הגדול בעניין שריפת חמץ ביום טוב – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ר

 

[1] דף (2 עמודים כתובים). 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים בלאי וקרעים.