English

פריט 24:

אגדתא דפסחא, הגדה של פסח בכתב יד תימני, מתחילת המגיד ועד ישתבח', עם תרגום קיצור...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אגדתא דפסחא, הגדה של פסח בכתב יד תימני, מתחילת המגיד ועד ישתבח', עם תרגום קיצור ההגדה בשפה תימנית-יהודית. [תימן].

"מא כ'בר הדא אל-לילה" – כתב יד תימני ישן עם סדר ה"מגיד" לליל הסדר. 

[15] עמו' – המתחילים עם ביעור חמץ וברכת הערוב, ואחריהם סדר ה"מגיד" עד לברכת "ישתבח" (סוף המגיד חסר), כולל הנחיות ונוסח "מא כ'בר" בתימנית-יהודית. נוסח ההגדה והתרגום נכתב עם ניקוד.

מא כ'בר – קיצור ההגדה ביהודית תימנית המופיע בהגדות מאז שנת תנ"ד. תרגום זה היה נאמר על ידי ילד, והוא מיועד עבור שגם משתתפי הסדר שאינם בקיאים בלשון הקודש יוכלו לקיים את מצוות ההגדה. 

ללא כריכה, סוף המגיד חסר, כתמים רבים (נראה ככתמי יין שנפלו על ההגדה בליל הסדר), פגם בפינת דף ראשון ללא פגיעה בטקסט.