English

פריט 25:

כתב-יד, דף עם חידושים במסכת פסחים דף מב, בסוגיא דטעם כעיקר – שנות הת"ר –...

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, דף עם חידושים במסכת פסחים דף מב, בסוגיא דטעם כעיקר – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

[1] דף. 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול.