English

פריט 26:

כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים דף ה' מאת "הגאון הגדול המפורסים כמהר"ר אשר סגל...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים דף ה' מאת "הגאון הגדול המפורסים כמהר"ר אשר סגל זצ"ל" [?] – שנות הת"ק

[1] דף (4 עמודים כתובים). 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים בשוליים.