English

פריט 27:

כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – תק"ן/תק"ץ – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – תק"ן/תק"ץ – כתיבה אשכנזית

בתחילת העמוד הראשון נכתב: "ב"ה ביום א' פ' שמיני שנת תק"ן [תק"ץ ?] לפ"ק בסוגי' דהירהינו בפסחים דף לא".

[2] דף (4 עמודים כתובים). 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים.