English

פריט 28:

חלוקא דרבנן, על הגדה של פסח, עם פירושי השל"ה, מטה אפרים וכתונת פסים. אמשטרדם, תנ"ה...

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חלוקא דרבנן, על הגדה של פסח, עם פירושי השל"ה, מטה אפרים וכתונת פסים. אמשטרדם, תנ"ה [1695]. מהדורה ראשונה. נדיר.

 

ספר חלוקא דרבנן, על הגדה של פסח [עם הפנים] עם פירושי השל"ה, מטה אפרים וכתונת פסים. דפוס דוד טארטאס, אמשטרדם, תנ"ה [1695]. מהדורה ראשונה. נדיר.

 

ז, א, ג-נב [צ"ל: מה] דף. בתחילת הספר הלל [עם הפנים] עם שלשת הפירושים ודרושים מבעל "כתונת פסים". אוצר ההגדות 92. חתימות בעלים רבות בדפי הפורזץ ובפנים הכריכה האחורית.

 

כריכת חצי עור בלויה ופגומה, חורי עש, כתמים, קרע בדף השער, מצב בינוני-טוב.

מידות: 23 CM