English

פריט 3:

מכתב נשיא כולל גאליציא הגאון בעל 'אחד סופר' למען עניי צפת

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הגאון רבי אברהם חיים דוד סופר – נשיא כולל גאליציא ומפארי נכדי מרנא החתם סופר, לאיש ההצלה רבי חיים ישראל אייז, למען בית החתם סופר בעיה"ק צפת ותלמידיו. ערבי פסחים, תרפ"א. 


במכתב שנשלח לאיש ההצלה החשוב שיתפרסם מאוד לימים בשנות מלחמת העולם, בהצלתו אלפים רבים מבני ישראל, מבקש ה'אחד סופר' את תרומת ידו של העסקן הנדיב החשוב רבי חיים ישראל

מידות: 22 x 29 CM

מידות: 22 x 29 CM