English

פריט 33:

הגדה של פסח, גאולת ישראל, עם פירוש ילקוט הרועים מאת רבי משה מזאלשין. דפוס צילום...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח, גאולת ישראל, עם פירוש ילקוט הרועים מאת רבי משה מזאלשין. דפוס צילום של הוצאת זיטאמיר תר"ט. וינה, תרפ"א 1921.

סדר הגדה של פסח, גאולת ישראל, עם כל הדינים, עם מחברת ספורי נפלאות ועם פירוש ילקוט הרועים מאת רבי משה מזאלשין. דפוס Union, וינה, תרפ"א 1921. 

כג, [13] דף. דפוס צילום מוקטן של הוצאת זיטאמיר תר"ט, בתוספת תמונה בדף [כד, א].

אוצר ההגדות 2825.

כריכה פשוטה, כריכת מעטפת קדמית, כתמים, קרעים זערים, שתי הדבקות, מעט הוספות שנכתבו ביידיש בעפרון, מצב בינוני.