English

פריט 34:

הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית, ניו יורק, תרפ"א 1921

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית, ניו יורק, תרפ"א 1921


הגדה של פסח, חרל"פ, עם דיני בדיקת חמץ וליל הסדר, עם תרגום לאנגלית. דפוס Hebrew Publishing Company, ניו יורק, תרפ"א 1921.

[1], 45 דף, עם [3] לוחות דפוס. עברית ואנגלית עמוד מול עמוד, עם הנחיות ודינים באנגלית. בכריכה וכן ב[3] לוחות דפוס ישנם ציורים מענייני ליל הסדר ויציאת מצרים, שניים מהם הינם תחריטי נחושת מאת האמן הצרפתי הנודע גוסטב דורה.

כריכה פגומה, דף שער מנותק ושדרה רופפת, כתמים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 21 CM