English

פריט 4:

שטר מכירת חמץ בקהילת בוסערמין, תרס"א.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שטר מכירת חמץ בקהילת בוסערמין בהונגריה, תרס"א.

קהילת בעסערמין הונגריה, קהילה חשובה ומפורסמת, אף שלא הייתה מהגדולות בין הקהילות. כעשרים ק"מ מדעבערצין. לימים היה רב הקהילה הגה"ק בעל 'הרי בשמים' ולצידו שימש חתנו בזיוו"ר הגה"צ המשנה שכיר מפישטיאן. 

[1] ניר חלק. קרעים ובלאי במרכז הכיתוב. מצב בינוני. 

מידות: 21 x 34 CM

מידות: 21 x 34 CM