English

פריט 44:

סדר הגדה של פסח, עם פירוש מאת החתם סופר. לבוב, תר"י [1850]. מהדורה ראשונה. העותק...

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר הגדה של פסח, עם פירוש מאת החתם סופר. לבוב, תר"י [1850]. מהדורה ראשונה. העותק של רבי פנחס נפתלי ירושלמי שוורץ מחוסט, תלמידו של מהר"ם א"ש.

סדר הגדה של פסח, עם פירוש חדש לא היה עוד לעולמים, מאת הגאון רבי משה סופר אב"ד פרעסבורג.  לבוב, תר"י [1850]. מהדורה ראשונה.

[16] דף. עם רישום בעלות וחתימת רבי "פנחס נפתלי בר" ז"ל מחוסט".

רבי פנחס נפתלי ירושלמי שוורץ (נפטר בשת תרמ"ה 1885) – תלמיד ה"אמרי אש" אב"ד אונגוואר ובנו הגאון רבי מנחם א"ש אב"ד אונגוואר. ממקורבי המהר"ם שיק, והמגיה של תשובותיו. סופר סת"ם בחוסט ותלמיד חכם מופלג ומפורסם בחסידותו, מחבר ספר "נפש טובה" על התורה (סיגוט, תרמ"ט). בנו של הדיין רבי יצחק איציק. אביו של רבי אברהם יקותיאל ירושלמי מחבר "חודש האבי"ב" על התורה.

כריכה פשוטה ומנותקת, שדרה פגומה המחלקת את דפי הספר למספר מקבצים, כתמים, חורי עש, פגמים בפינות הדפים, מצב בינוני.

מידות: 21 CM