English

פריט 49:

הגדה של פסח עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות. פאדגורזע, תרס"ז 1907.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות. פאדגורזע, תרס"ז 1907.

סדר הגדה של פסח עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות, מאת מרנן ורבנן גאונים קדושים צדיקים וחסידים. דפוס שאול חנניה דייטשער, פאדגורזע, תרס"ז 1907. 

[2], עב דף. דפוס סטריאוטיפי של פאדגורזע תרס"ה.

אוצר ההגדות 2386.

כריכה מנותקת חלקית, שדרה פגומה, מספר דפים מנותקים או מנותקים חלקית, כתמים, קרעים והדבקות, מצב בינוני.