English

פריט 50:

הגדה של פסח, כתב יד כדוגמת ההגדה הראשונה שבדפוס ואדי אל-חג'ארה בשנת רמ"ב לערך. לונדון,...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח, כתב יד כדוגמת ההגדה הראשונה שבדפוס ואדי אל-חג'ארה בשנת רמ"ב לערך. לונדון, תשפ"ב [2022].

הגדה של פסח, בעבודת יד, דיו על קלף, מאת ר' חיים ישעיה שווארץ, על פי המהדורה הראשונה בדפוס. לונדון, תשפ"ב [2022].

[13] עמו', נוסח ההגדה בכתיבה קליגרפית בשתי עמודות בכל עמוד. 

פריט מרהיב. כריכת עור, קלף איכותי שנפגם קלות ע"י לחות, מצב טוב.

מידות: 33 CM