English

פריט 51:

סדר הגדה של פסח, עם ביאור רבי יוסף בן גיקטליא וביאור הגר"א. הוראדנא, תקס"ה [1805]....

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר הגדה של פסח, עם ביאור רבי יוסף בן גיקטליא וביאור הגר"א. הוראדנא, תקס"ה [1805]. נדיר.

סדר הגדה של פסח, עם פירוש צפנת פענח מאת רבי יוסף בן גיקטליא ועם פירוש הגאון רבי אליהו מווילנה, בעריכת תלמידו רבי מנחם מנדל משקלאב. דפוס יחזקאל בן משה, שמחה זימל ושמחה צימל, הוראדנא, תקס"ה [1805]. נדיר. 

[1[, ג-לו דף, חלקו על נייר כחלחל. עם הסכמת רבני הוראדנא. חותמת בדף השער, ורישומים שונים בדף הפורזץ.

אוצר ההגדות 482.

כריכה חדשה, כתמים, מצב טוב.

מידות: 19 CM