English

פריט 57:

הגדה לפסח,   מאת הגאון ר' יעקב מליסא. מתנה מאת ועד ההצלה להשארית הפליטה. מינכן,...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה לפסח,   מאת הגאון ר' יעקב מליסא. מתנה מאת ועד ההצלה להשארית הפליטה. מינכן, תש"ז 1947.

הגדה של פסח, עם פירוש דרך חיים [=דינים מסידור דרך חיים] ונ"ש [=נהורא השלם]. הוצאת הרבנים [נתן] נפתלי בארוך ואביעזר בורשטין, ועד ההצלה, מינכן, תש"ז 1947. עם הקדשה חתומה מאת רבי נתן בארוך.

[2], רנ-רסח דף. אוצר ההגדות 4052. עם הקדשה אישית של נציג ועד ההצלה, רבי נתן ברוך, למשפחת ויליאם הלפרט. 

רבי נתן [נפתלי] ברוך – סמוך לתום מלחמת העולם השנייה היה ממייסדי "ועד ההצלה" במחנות העקורים בגרמניה, מטעם "אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה", שפעל לשיקומם של ניצולי השואה. בשנת 1948 יצא לאור דו"ח מצולם על פעילות הוועד בהנהגתו, בספר "Pictorial review, Vaad Hatzala, Germany, ". רבי נתן ברוך ורבי אביעזר בורשטין, ביקשו לרתום את רשויות צבא ארה"ב להדפסת ספרי לימוד תורה ותפילה עבור העקורים, אך נענו בשלילה. משכך, הם השתדלו לנצל הזדמנויות עסקיות לקניית סחורה בזול וברווחים קנו בעצמם את הדיו והנייר והדפיסו בבית דפוס מקומי סידורים, הגדות, וספרי לימוד, עבור היהודים מ"שארית הפליטה".

כתמים, מצב טוב.

מידות: 20 CM