English

פריט 59:

מקבץ [5] הגדות, 1908-1998, כולל מהדורות פקסמילה אמנותיות:

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מקבץ [5] הגדות, 1908-1998, כולל מהדורות פקסמילה אמנותיות:

* הגדה וסדר של פסח, עם תרגום לאנגלית, עמודה מול עמודה ו[11] איורים. Form of service for the two first nights of the feast of Passover with English translation. New illustrated edition. ניו יורק, [תרי"ט , 1859, כנראה תרס"ח, 1908].
אוצר ההגדות 1084, המו"ל פעל רק שנים רבות לאחר תרי"ט. מעבר לשער נכתב כי הספר נמסר לספריית הקונגרס ע"פ חוק משנת 1859.
כתמים, קרעים והדבקות, פגמים בשדרה ומספר דפים מנותקים, מצב בינוני.

* הגדה של פסח, עם ילקוט גרש ירחים, מאת רבי גרשון הרפנס. הוצאת קורן, ירושלים תש"ן 1990. 24 ס"מ. כחדש.

* הגדת קופנהגן, כתב וצייר אורי פייבש בן צחק אייזק סגל. מהדורת פקסימליה של אלטונא-המבורג, תצ"ט (1739). 32 ס"מ. הוצאת נהר וסטימצקי, תל אביב, תשמ"ו. כחדש, מלבד לשריטה לרוחב הכריכה.

* הגדת בורדו: סדר הגדה של פסח עם פירוש יפה וציורים נאים על ידי יצחק צורף, מהדורת פקסימליה של בורדיאוס, תקע"ג 1813. 31 ס"מ. הוצאת נהר-סתוית-עם עובד, תל אביב, תשמ"ז. כחדש.

* הגדה של פסח, הגדת היובל לישראל, הוצאה לאור שרביט יעקובוביץ 1998. מהדורה אמנותית, מאוירת, ייחודית ויוקרתית, לרגל 50 שנה למדינת ישראל. 33 ס"מ. כחדש, מלבד מבלאי קל במעטפת.