English

פריט 7:

סיוע קמחא דפסחא בחתימת הרה"ק רבי ישראל מבאיאן לייפציג

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסמכי קבלה מוועד כולל וואהלין, לסיוע בקמחא דפסחא בחתימת קודש הרה"ק רבי ישראל מבאיאן לייפציג.

שטרי הקבלה משנת תש"א, שנה אחת אחר בואו לברכה לארץ הקודש בהימלטו מלייפציג, לפני פרוץ מלחמת העולם השניה. 

הרב הקדוש חותם בשמו הק' במלואו על אחד השטרות 'ישראל פרידמאן' – כשמו שניתן לו ע"ש קדוש ישראל ותפארתו מרוז'ין.


הרב הקדוש רבי ישראל מבאיאין לייפציג [תרל"ח-תשי"א] בנו של הרב הקדוש הפחד יצחק ונינו של הרה"ק מרוז'ין. מצד אמו היה נכד הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא. נשא את בת הרה"ק רבי שלמה מסאדיגורה. נערץ ביותר אצל החסידים ומחוץ לחצרות רוז'ין, למרות היותו מרבים הימים ידוע חולי ומכאוב. דר בארץ הקודש כי"א שנה והשתדל להדליק בכל שנה את המדורה על גג ציון קבר הרשב"י ביומא ל"ג בעומר, כחזקת אבותיו הק'. הרבה בצדקה וחסד בעיקר במסגרת כולל וואהלין, כיתר צדיקי בית רוז'ין. 

[2] קבלות מחוברות בסיכה. נקבי תיוק. בלאי וסימני קיפול. מצב טוב. 

מידות: 15 x 13 CM

מידות: 15 x 13 CM