English

פריט 8:

קמחא דפסחא שנשלח מאלכסנדריה לרבי שמואל סלאנט בירושלים

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שטר אישור משלוח מעות קמחא דפסחא מיהודי אלכסנדריה שבמצרים, אל הגאון האדיר רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים והיהדות החרדית. בערך בשנות התר"ס (שלהי המאה ה-19, ראשית ה-20). 

במכתב האישור, כותבת הגבירה מרת תמר ווינבוים, אלמנת ר' אלטר ויינבוים , מראשי הקהילה היהודית באלכסנדריה, כי היא שולחת מעזבונו סכומי כסף לגבאי ומנהלי בית החולים ביקור חולים בירושלים, תחת נשיאות מרן הגר"ש סלנט, ולעניי העיר.

[1] דף שורות. סימני קיפול ניכרים עם בלאי נרחב וחורים. פגיעה בחלק מהטקסט. חותמת אלטר ויינבוים, אלכסנדריה. מצב בינוני – טוב. 

מידות: 21 x 27 CM

מידות: 21 x 27 CM